Visie

Foot & More, “voetbal en meer”.

Foot & More behelst meer dan voetbal, de populairste balsport ter wereld die elke dag miljarden mensen bezig houdt. Voetbal boeit en biedt net als zovele sporten plezier en vermaak aan de deelnemers en toeschouwers. Een sport vindt zijn oorsprong in een spel, dat aan spelers de mogelijkheid geeft vaardigheden en talenten ten volle te benutten en zich volledig uit te leven. Foot & More koestert het spel dat aan de basis ligt van de voetbalsport, een veeleisende sport ontstaan uit een zeer rijk spel. Rijk want toegankelijk voor iedereen. Jongen of meisje, groot of sterk, slim of sluw, snel of vinnig, klein of pienter, moedig of dapper,… elke ploegmaat heeft zijn waarde. Maar de echte waarde van een voetballer komt pas tot uiting bij “eerlijk spel”, “fair play” en “respect” voor de tegenstrever, de scheidsrechters en de regels van het spel.

Foot & More beschermt de pure en onbezonnen jeugdvoetballer. Hoe vaak speel(de) je een wedstrijdje op de straat, op een familiefeest of thuis in de tuin met eigen regels en afspraken? Geen scheidsrechter, geen belangen, geen onderscheid, wel een gezonde spirit en winnaarsmentaliteit. De juiste insteek: één doelpunt meer maken dan de tegenstrever. Deze filosofie wil Foot & More bijbrengen. Kinderen moeten zich volledig kunnen uitleven op een voetbalveld. Oefen- en trainingsvormen dienen aangepast te zijn aan leeftijd en niveau. De juiste prikkel op het juiste moment in een veilige omgeving, gedragen door een sfeer van plezier en fair play. In al zijn activiteiten wil Foot & More deze waarden van het voebalspel promoten en ondersteunen.

Foot & More is een project van en voor de jeugdspeler die de ethiek van dit prachtige spel vertegenwoordigt. Foot & More is er dankzij het voetbal, Foot & More is er voor het voetbal.


Thomas Caers